Recent heeft Tata IJmuiden de smeerkuil verlichting van de locomotieven werkplaats vervangen voor een duurzame LED oplossing. Na goed onderling overleg met de opdrachtgever omtrent een passende oplossing is gekozen is voor armaturen van het fabricaat Sammode, welke in deze kwetsbare situatie extreem slagvast zijn uitgevoerd. De armaturen zijn qua maatvoering zodanig gekozen dat ze goed in de bestaande uitsparingen passen en daarbij ook nog praktisch goed te installeren waren. Zodoende hoefde er geen aanpassing gedaan te worden aan de bouwkundige situatie. Na de eerste positieve reacties in de eerste gerealiseerde smeerkuil werden de medewerkers zodanig enthousiast dat in een zeer korte termijn nadien de overige smeerkuilen ook gelijk vervangen werden.