Bij de PEFA (pelletfabriek) van Tata IJmuiden zijn recent nieuwe armaturen gemonteerd bij de Vormerij alsook bij de AVI. De PEFA is de fabriek waar van ruw ijzererts met additieven de pellets gemaakt worden welke als “brandstof” dienen voor de hoogovens. Bij de AVI wordt het afval hiervan verwerkt. Vanwege de hoge vervuilingsgraad op deze locaties, alsmede vanwege de hoge omgevingstemperatuur is gekozen voor toepassing van de Holophane Haloprism armaturen. Deze armaturen voorzien van PrismaLED™ techniek waren reeds eerder succesvol toegepast bij de aanbouw van de OXY fabriek wat voor enkele techneuten op andere locaties aanleiding was om dit type armatuur ook elders toe te passen. De armaturen bij de Vormerij branden in principe 24/7 zonder dynamische stuur mogelijkheden obv aanwezigheidsdetectie of dergelijke. Om de overdimensionering van het lichtplan obv de lange levensduur van het armatuur dan ook duurzaam toe te passen is gekozen is voor een Constant Lumen Ouput (CLO) optie.